Veikla

Klausimais, susijusiais su žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektoriniu centru, kreipkitės į
Arūną Bitarį – Sektorinio mokymo centro vadovą
telefonu – +370 620 76742;
elektroniniu paštu – a.bitaris@plungestvm.lt


Plungės technologijų ir verslo mokyklos  Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras

Plungės technologijų ir verslo mokykla – bendradarbiaujanti, atvira pokyčiams, aktyviai dalyvaujanti apskrities ir rajono gyvenime profesinio mokymo įstaiga. Joje įvairių gebėjimų mokiniai gali įgyti kokybišką vidurinį (gimnazinio lygio) ir profesinį išsilavinimą, kvalifikaciją bei aukšto lygio profesines kompetencijas.

Pirminio ir ypač tęstinio profesinio mokymosi paslaugų paklausai didėjant bei siekiant patenkinti Vakarų Lietuvos regiono mokinių ir darbdavių poreikius, 2011 m. gegužės 31 d. mokykla pradėjo įgyvendinti projektą „Plungės technologijų ir verslo mokyklos Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras“  Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-009.

Projekto tikslas – profesinio mokymo paslaugų plėtra, prieinamumo didinimas ir kokybės gerinimas.

Projekto metu buvo atliktas mokyklos praktinių užsiėmimų pastato kapitalinis remontas, vidaus patalpų einamojo remonto darbai,  įsigytos tikslinės transporto priemonės, įvairios žemės ūkio technikos ir mašinų bei kitos autoserviso technikos ir įrangos. Įsisavinta 3.512.003,71 Lt / 1.017.146,58 Eur.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. veiklą pradėjęs  Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektorinis centras yra  aprūpintas visa praktiniam mokymui reikalinga technika ir įranga. Taip susidarė puiki galimybė Plungės, Rietavo, Telšių, Šilalės, Kretingos, Skuodo ir Mažeikių rajonų mokiniams, ūkininkams ir žemės ūkio bendrovių darbuotojams mokytis ir kelti kvalifikaciją pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, įgyti profesinei veiklai trūkstamų žinių ir gebėjimų arba juos atnaujinti, tobulinant ar pakeičiant turimą profesinę kvalifikaciją.

Pastaraisiais metais Lietuvos ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės įsigyja įvairios modernios žemės ūkio technikos ir įrangos. Dažnai pasitaiko, kad besinaudojantiems šia technika pritrūksta teorinių žinių ir praktinių įgūdžių eksploatavimui, priežiūrai ir remontui. Darbo rinkoje žemės ūkio sektoriuje paklausiausios tęstinio profesinio mokymo programos yra ūkininkavimo pradmenų, TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų, C, CE kategorijų vairuotojai. Pagal šias programas ugdomi gebėjimai: įvairių kategorijų traktorių ir savaeigių žemės ūkio mašinų bei C ir CE kategorijų transporto priemonių vairavimo ir darbo kontroliavimo, darbo su dirvos dirbimo, sėjos, sodinimo, derliaus nuėmimo ir mažagabaritine technika, mašinų reguliavimo, gedimų nustatymo ir taisymo, saugaus darbo ir aplinkosaugos reikalavimų laikymosi, žemės ūkio darebų modernia žemės ūkio technika, tinkamos jos priežiūros ir eksploatacijos, mechanizuotų darbų technologijų išmanymo, automobilių, traktorių ir žemės ūkio mašinų sandaros, techninių priežiūrų operacijų vykdymo, ardymo, surinkimo, automobilių, traktorių, žemės ūkio mašinų ir mini technikos variklių mazgų ir agregatų keitimo. Šiems praktiniams gebėjimams ugdyti reikalinga įranga ir yra naujai įsteigtame Žemės ūkio technikos eksploatacijos, priežiūros ir remonto sektoriniame centre.

Sektorinio centro įsteigimas tiesiogiai įtakos ir profesinio mokymo paslaugų kokybę, leis efektyviau organizuoti praktinio mokymo procesą, bus sukurtos naujos, populiarios darbo rinkoje pirminio ir tęstinio mokymo modulinės programos, bus sudarytos galimybės centro paslaugomis naudotis socialiniams partneriams, regiono darbdaviams, mokymo įstaigoms ir pavieniams asmenims, atsiras prielaidos sumažinti Darbo biržoje registruotų profesinio pirminio ir tęstinio mokymo absolventų skaičių.

Renginiai

Foto galerija