SKELBIMAS APIE AUKCIONĄ

 Plungės technologijų ir verslo mokykla skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto viešą aukcioną, kurio metu bus parduodama :

Eil. Nr. Turto pavadinimas Kiekis Įsigijimo metai Pradinė pardavimo kaina, EUR Minimalus kainos didinimo intervalas, EUR
1. Mercedes Benz Vito 115 CDI 1 vnt. 2014 3000,00 50,00

 

Tiesioginis aukcionas vyks Plungės technologijų ir verslo mokyklos posėdžių kambaryje (104 kab.), adresu: Mendeno g. 7, Plungė.

Aukciono pradžia 2023 m. birželio 05 d. 10 val. 00 min. (nepardavus turto pirmajame aukcione, antrasis vyks 2023 m. birželio 12 d. 10 val. 00 min. tuo pačiu adresu).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, į visus aukcionus registruojami rengiamo aukciono dieną prieš aukcioną nuo 9.15 iki 9.50 val., 138 kab., pateikus dokumentą, patvirtinantį, kad įsigytas dalyvio ar žiūrovo bilietas, kurio kaina – 10 eurų. Aukciono dalyviui ar žiūrovui pinigai už bilietus negrąžinami.

Juridinių asmenų atstovai, ketinantys dalyvauti aukcione, privalo turėti registracijos pažymėjimo įmonės nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, įgaliojimą atstovauti įmonę aukcione ir asmens dokumentą. Fiziniai asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Informaciją apie parduodamą turtą teikia atsakingas asmuo – praktinio mokymo vadovas Rimas Namgaudis. Adresas: Mendeno g. 7, Plungė, mob. tel. +370 620 76736, el. p. r.namgaudis@plungestvm.lt

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 3 darbo dienas iki aukciono pradžios nuo 14 iki 15 val., išanksto susitarus su atsakingu asmeniu, adresu: Mendeno g. 7, Plungė.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po aukciono pabaigos. Kitu atveju turtas laikomas neparduotu, o aukciono laimėtojas netenka teisės dalyvauti kitame aukcione.

Už aukciono dalyvio, žiūrovo bilietus ir nupirktą turtą mokama tik banko pavedimu į Plungės technologijų ir verslo mokyklos (kodas 190805844), sąskaitą LT29 4010 0510 0372 2734, Luminor Bank AB, banko kodas 40100. Mokėjimo pavedime atitinkamai nurodyti: „ Už aukciono dalyvio/ žiūrovo bilietą“, „Už aukcione įsigytą turtą ( jį įvardijant)“.

Nupirktą turtą laimėtojai atsiima per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turto objektą dienos. Aukciono rengėjas už parduoto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.