Vykdomi projektai

Plungės technologijų ir verslo mokykla skatina tarptautiškumą aktyviai dalyvaudama projektinėje veikloje

Nuo šių mokslo metų rugsėjo 1 d. mokykla pradėjo įgyvendinti tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Traditions across borders“ veiklas.

Skaityti

Tarptautinės profesinės praktikos galimybes Europoje
Skaityti

Plungės TVM mokiniai verslumo įgūdžius tobulino stažuotėje Vokietijoje, Hamburgo mieste
Skaityti

Pirmasis projekto partnerių susitikimas Vengrijoje

2017 m. spalio 15 – 19 dienomis Vengrijoje įvyko pirmasis „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Traditions across borders“ („Tradicijos be sienų“) partnerių susitikimas.

Skaityti