Vykdomi projektai

Plungės technologijų ir verslo mokykla skatina tarptautiškumą aktyviai dalyvaudama projektinėje veikloje

Nuo šių mokslo metų rugsėjo 1 d. mokykla pradėjo įgyvendinti tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Traditions across borders“ veiklas.

Skaityti

Tarptautinės profesinės praktikos galimybes Europoje
Skaityti

Plungės TVM mokiniai verslumo įgūdžius tobulino stažuotėje Vokietijoje, Hamburgo mieste
Skaityti

PLUNGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA SIŪLO TAPTI JUNGTINĖS TARPTAUTINĖS PROGRAMOS STUDENTU

Nuo 2017 sausio 1 dienos Plungės technologijų ir verslo mokykla įgyvendina Interreg  Pietų Baltijos  programos projektą “Verslo integracijos didinimas per jungtinį profesinį mokymą”.

Skaityti