Mokinių tvarkaraštis

Pamokų laikas

1. pamoka – 8.00 : 8.45
2. pamoka – 8.50 : 9.35
3. pamoka – 9.45 : 10.30
4. pamoka – 10.35 : 11.20
    Pietų pertrauka 11.20 : 11.50
5. pamoka – 11.50 : 12.35
6. pamoka – 12.40 : 13.25
7. pamoka – 13.30 : 14.15
8. pamoka – 14.20 : 15.05

1-2 G klasių

Galioja: 2017.02.01 – 2017.06.02

Klasė PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
2g15 1.Anglų k  (1 pogr.)(306)
2.Anglų k. (2 pogr.) (306)
1.Matematika (208)
2.Istorija (204)
1.Rusų k./vokiečių k.(305/302)
2.Rusų k./vokiečių k.(305/302)
1/2 Lietuvių k. (109) 1/2Kūno kultūra
3.Etika/tikyba (302/315)
4.Fizika (212)
3.Lietuvių k. (109)
4.Lietuvių k. (109)
3. Chemija (212)
4. Informacinės techn. (106/309)
3/4 Technologijos (308/D25) 3/4 Anglų k. (2pogr.) (306)
5.Biologija (204)
6.Dailė (107)
5.Chemija (212)
6.Fizika (212)
5. Matematika (208)
6. Matematika (208)
5. Matematika (208)
6. Istorija (204)
5. Muzika (304)
7.Lietuvių k. (109)
8.Lietuvių k. modulis (109)
7.Ekonomika ir verslumas (210) 7. Anglų k.(1 pogr.)(306)
8. Anglų k. (1 pogr.)(306)
Klasė PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
2g16 1.Matematika (208)
2.Matematika (208)
1.Lietuvių k. (109)
2.Lietuvių k. (109)
1.Chemija (212)/vok. k.(302)
2. Informacinės techn. (106/309)
1. Anglų k. (2 pogr.) (306)
2. Anglų k.(1 pogr.) (306)
1. Anglų k. (1pogr.)(306)
2. Anglų k.(1 pogr.)(306)
3.Fizika (212)
4.Etika/tikyba(302/315)
3.Chemija (212)
4.Rusų k. (305)
3. Rusų k. (305)
4. Istorija (204)
3. Lietuvių k. (109)
4. Fizika (212)
3. Biologija (212)
4. Muzika (304)
5.Kūno k.
6.Kūno k.
5.Matematika (208)
6.Matematika (208)
5/6 Lietuvių k. (109) 5/6. Technologijos (102/D25) 5. Anglų k. (2 pogr.)(306)
6. Anglų k.(2 pogr.)(306)
7.Dailė (107) 7.Geografija (311)
8.Ekonomika ir verslumas (210)
7. Lietuvių k modulis (109) 7. Istorija (204)
8. Pilietiškumas (204)
Klasė PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
1 g16 1/2 Fizika (212) 1/2Technologijos (310/s.c.) 1.Informacinės techn. (106/309)
2.Chemija (212)
1. Matematika (213)
2. Matematika (213)
1. Biologija (212)
2. Etika/ tikyba (302/315)
3.Anglų k.(306)
4.Anglų k. (306)
3. Rusų k. (305)
4. Chemija (212)
3.Istorija (204)
4.Geografija (311)
3. Rusų k. (305)
4. Anglų k. (306)
3. Muzika (304)
4. Matematika (213)
5.Lietuvių k. (109)
6.Lietuvių k. (109)
5. Lietuvių k. (109)
6.Lietuvių k. (109)
5. Matematika (213) 5.Geografija (311) 5/6 Kūno kultūra
7. Biologija (204)
8.Dailė (107)
7.        Istorija (204)
8.        Pilietiškumas (204)
1 kursas

Galioja: 2017 04.17-05.26 d.

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Suv-16v 1/2- 1.1.8 modulis(D1) 1/2- 1.1.8. modulis (D1) 1/2- 1.1.7 modulis(D1) 1/2- 1.1.8. modulis(D) 1/2- 1.1.7 modulis(D1)
3/4- 1.1.8 modulis(D) 3/4- 1.1.8. modulis (D) 3/4- 1.1.7 modulis(D) 3/4- 1.1.8. modulis(D) 3/4- 1.1.7 modulis(D)
5/6- 1.1.8 modulis(D) 5/6- 1.1.8. modulis (D) 5/6- 1.1.8. modulis(D) 5/6- 5/6- 1.1.7 modulis(D)
7/8- 1.1.8 modulis(D) 7/8- 1.1.8. modulis (D) 7/8- 1.1.8. modulis(D) 7/8- Kūno k. 7/8-
Kond-16v 1/2- 1/2-Bem. Kond. Gam.(B)
3/4- 3/4- Bem. Kond. Gam.(B)
5/6- 5/6- Bem. Kond. Gam.(B)
7/8- 7/8- Bem. Kond. Gam.(B)
Apg16v 1/2- 1/2- Režisūros pagr.(105) 1/2-  Ap. ir šv.plan.(105)
¾- 3/4- Režisūros pagr.(105) 3/4- Ap. ir šv.plan.(105)
5/6- 5/6- Vadybos pag.(D30) 5/6- Ap. ir šv.plan.(105)
7/8- 7/8- Vadybos pag.(D30) 7/8- Vadybos pag.(D30

 

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Tp16 1/2- 1/2- Trak. ir aut.(D) 1/2- Mat. A(208) 1/2- Ekonomika (210) 1/2- Ist./Geogr.(204/311)
3/4- Mat.B(208) 3/4-Braižyba (106) 3/4- Anglų k. (303) 3/4- Medžig. M. (D1) 3/4-Braižyba (106)
5/6- Etika/Tik.(315/302) 5/6- Lietuvių k.B(313) 5/6- Kūno k. 5/6- Lietuvių k. (313) 5/6- Etika/Tik.(315/302)
7/8- Mat. A(208) 7/8- Fizika (208) 7/8- Matematika B(208) 7/8- Mat. A(208) 7/8-
Am16 1/2- Medž. m. (D) 1/2- Liet. A(315) 1/2- Mat. A(208) 1/2-Liet.A/Ekon.(315/210) 1/2- Anglų k. (303)
3/4- Mat.B(208) 3/4- Lietuvių k. B(215) 3/4- Anglų k. (303) 3/4- Ist./Geogr.(204/311) 3/4- Medž. m. (D)
5/6- Etika/Tik.(315/302) 5/6- Aut. tr. (D) 5/6- Kūno k. 5/6- Aut. varikliai(D) 5/6- Etika/Tik.(315/302)
7/8- Mat.A/Liet.B(208/215) 7/8- Fizika (208) 7/8- Matematika B(208) 7/8- Mat.A(208) 7/8-
Ap1-16 1/2- Anglų k. (206) 1/2- Liet. A,B(315/313) 1/2-Angl.k./Mat.A(208/303) ½-Liet.A/Ang.k.(315/206) 1/2- Ist./Geogr.(204/311)
3/4- Ekonomika (210) 3/4- Mat.B(208) 3/4- Daž. Rank.įr.(310) 3/4- Darb. sauga (111) 3/4- Kūno k.
5/6- Mat.B(208) 5/6- Inf.tech.(106/304) 5/6- Fizika(212) 5/6- Medien.apd.(310) 5/6- Anglų k.(303)
7/8- Etika/Tik.(315/302) 7/8- 7/8- Lietuvių k. B(313) 7/8- Mat. A(208) 7/8-
Ap2-16 1/2- Anglų k. (206) 1/2- Liet. k. A(315)  1/2-Angl.k./Mat.A(208/303) ½-Liet.A/Ang.k.(315,206) 1/2- Lietuvių k. B(215)
3/4- Kūno k. 3/4- Medien.apd.(310) 3/4- Matematika (B) 3/4- Ist./Geogr.(204/311) 3/4- Etika/Tik.(315/302)
5/6- Stat.medž.(207) 5/6- Etika/Tik.(315/302) 5/6- Daž. Rank.įr.(310) 5/6- Fizika (212) 5/6- Anglų k. (206)
7/8-Matem. A,B(208/213) 7/8- Lietuvių k.B(215) 7/8- Ekonomika (210) 7/8- Med.apd./Mat.A(310/208) 7/8-
V16 1/2- Vok./ Etika/Tik.(305,315/302) 1/2- Lietuvių k. A,B(315,215) 1/2- Ist./Geogr.(204/311) 1/2- Lietuvių k. A,B(315,215) 1/2- Vok.(305)/Pir.pr.par.(V)
3/4- Pir.pr.par.(102) 3/4- Etika/Tik.(315/302) 3/4- Matematika B(208) 3/4- Kūno k. 3/4- Pir.pr.par.(V)
5/6-Maist.pr.mokslas(312) 5/6 5/6- Biologija(111) 5/6- Anglų k.(303) 5/6- Pir.pr.par.(V)
7/8- Mat. A(208) 7/8- Chemija 7/8- 7/8-Mat. A/Biol.m.(208/212) 7/8-
Kp16 1/2Vok./Etika/Tik.(305,315/302) 1/2- Lietuvių k. A,B(315/215) 1/2- Ist./Geogr.(204/311) 1/2- Lietuvių k. A,B(315/215) 1/2- Anglų k. /Vok.(206/305)
3/4-Plaukų kirp.tech.(111) 3/4- Etika/Tik.(315/302) 3/4- Plaukų kirp.tech.(D) 3/4- Matematika B(208) 3/4- Mediagos ir įran.(111)
5/6- Plaukų kirp.tech.(D) 5/6- Kūno k. 5/6- Plaukų kirp.tech.(D) 5/6- Kūno k. 5/6- Plaukų šuk.tech.(D)
7/8- Mat. A(208) 7/8- Darb. sauga (107) 7/8- Biologija (111) 7/8-Mat. A/Biol.m.(208/212) 7/8-
2 kursas

Galioja: 2017 04.18-05.26 d.

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Tp15 1/2- Liet.k.A,B(313/215) 1/2-Trak.aut./Mat.A(D/213) 1/2- Inf.t./Liet. A(304/313) 1/2- Liet.A/Ist./Geog.mod. 1/2Mat.A/Vok.k.(213/305)
3/4- Met.techn./ŽŪM(D) 3/4- Trak.aut.(D) 3/4- Met.techn./ŽŪM(D) 3/4- Inf.tech.(106/304) 3/4- Trak.aut.(D)
5/6- Ekonomika (210) 5/6- Ist./Geogr.(204/311) 5/6- Ekonomika (210) 5/6- Liet. B(215) 5/6- Ist./Geogr.mod.
7/8- Anglų k.(206/303) 7/8-Inf.t./Liet. A(106/313) 7/8- Fizika (212) 7/8- Matematika(213) 7/8-
Ap15 1/2- Liet. A(313) 1/2- Mat. A(213) 1/2- Liet. A(313) 1/2- Med.ap/daž.tin.(D) 1/2- Mat. A(213)
3/4- Lietuvių B(313) 3/4- Fizika (212) 3/4- Lietuvių B(313) 3/4- Med.ap/daž.tin.(D) 3/4- Bend.st.d.t.(D)
5/6- Anglų k.(206/303) 5/6- Civ. Sauga (305) 5/6- Ist./Geogr.(204/311) 5/6- Inf. Techn(106/304) 5/6- Bend.st.d.t.(D)
7/8- Kūno k. 7/8-Liet.A/Chem.(313/212) 7/8- Matematika B(213) 7/8- Anglų k.(206/303) 7/8-
Sv15 1/2- Liet. A(313) 1/2- Mat.A/Fizika(213/212) 1/2- Liet. A(313) 1/2- Liet.A/Ist./Geogr.mod 1/2- Tink./Dažym.d.t.(D)
3/4- Lietuvių k.B(215) 3/4- Matematika B(213) 3/4- Ekonomika (210) 3/4- Anglų k.(206) 3/4- Lietuvių k.B(215)
5/6- Mūr./Daž.d.techn.(D) 5/6- Kūno k. 5/6- Ist./Geogr.(204/311) 5/6- Mūr./Tink.d.techn.(D) 5/6-
7/8- Mūr./Daž.d.techn.(D) 7/8-Liet.A/Biolog.(313/111) 7/8- Etika (315) 7/8- Mūr./Tink.d.techn.(D) 7/8-
V15 1/2- 1/2- Mat.A (213) 1/2-Kul.g.par./Pusg.p(B/V) 1/2- Ist./Geog.mod.Kūno k 1/2- Mat. A(213)
3/4- Kul. Gam. Par.(312) 3/4- Ist./Geogr.(204/311) 3/4-Kul.g.par./Pusg.p(B/V) 3/4- Lietuvių A,B(215,315) 3/4- Ekonomika (210)
5/6- Liet. A, B(213,215  ) 5/6- Kul.gam.par.(312) 5/6-Kul.g.par./(V) 5/6- Matematika B(206) 5/6- Ist./Geogr.mod
7/8- 7/8-Chemija/Biol.(208/111) 7/8- Anglų k.(206,303) 7/8- 7/8-
Vd15 1/2- Viešb.ir pat.pr.(102) 1/2- Matemat.A,B(213/106) 1/2- Liet. A(313) 1/2- Ist./Geog.mod 1/2- Mat. A(213)
3/4- Matematika B(106) 3/4- Ist./Geogr.(204/311) 3/4- Anglų k. (206) 3/4- Liet. k.A,B(313/213) 3/4- Karš.patiek.(B)
5/6- Liet. k.A,B(313/213) 5/6- Biologija (111) 5/6- Viešb.ir pat.pr.(102) 5/6- Anglų k. (206) 5/6- Biologija (212)
7/8- 7/8- Kūno k. 7/8- 7/8- 7/8-
Kd15 1/2- Anglų k (303) 1/2- Matemat.A,B(213/106) 1/2- Liet. A(215) 1/2- Ist./Geog.m./s.(204,311) 1/2- Mat. A(213)/ Komp.t.įrang(304)
3/4- Matematika B(106) 3/4- Ist./Geogr.(204/311) 3/4- Prof. etika (315) 3/4- Liet. k.A,B(313/213) 3/4- Komp.t.įranga(304)
5/6-Liet. k.A,B(313/213) 5/6- Specialyb. anglų k. (303) 5/6- 5/6- 5/6- Komp.t.įranga(304)
7/8- Fizika(212) 7/8- Kūno k. 7/8- 7/8- 7/8-
Am15 1/2- Inf.t./Liet.A(106/304/303) 1/2- Matematika A(213) 1/2-Suv./Medž.t.(D) 1/2- Liet.A(313) 1/2- Mat. A(313)
3/4- Anglų k. (303/206) 3/4- Lietuvių k. B(313) 3/4- Suv./Medž.t.(D) 3/4- Apskaita (210) 3/4- Anglų k.(206/303)
5/6- Fizika (212) 5/6- Ist./Geogr.(204/311) 5/6-Lietuvių k.B. (313) 5/6- Suv./Aut.tr.(D) 5/6- Matematika B(213)
7/8- Apskaita(210) 7/8- Liet. A/Biol.(313/111) 7/8- Kūno k. 7/8- Inf. t. (106/304) 7/8-
3 kursas

Galioja: 2017 02.01-03.01 d.

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
Am14 1/2- Aut.diag.(D) 1/2- Bendr.elekt.(D6) 1/2- Tol.ir mat.(D1) 1/2- Aut.priež.(D1) 1/2- Aut.rem.(D)
3/4- Aut.diag.(D) 3/4- Aut.priežiūra (D) 3/4- Kūno k. 3/4- Prof.etika (315) 3/4- Aut. rem.(D)
5/6- Aut.diag.(D) 5/6- Aut.priežiūra (D) 5/6- KET(107) 5/6- Užsienio k.(206) 5/6-
7/8- Aut.diag.(D) 7/8- Aut.priežiūra (D) 7/8- KET(107) 7/8- 7/8-
Tp14 1/2- Gam.pat.įreng.(D29) 1/2- Kėbulų rem.(D29) 1/2- Apskaita ir mok.(111) 1/2- ŽŪM priežiūra(25) 1/2- Trak.ir aut.priež.(D)
3/4- Gam.pat.įreng.(D29) 3/4- Kėbulų rem.(D) 3/4- Kūno k. 3/4- Variklių rem.(D) 3/4- Trak.ir aut.priež.(D)
5/6- Variklių rem.(D) 5/6- Kėbulų rem.(D) 5/6- KET(107) 5/6- Trak.ir aut.priež.(D1) 5/6-
7/8- 7/8- Prof.etika(315) 7/8- KET(107) 7/8- 7/8-
Sv14 1/2- Specializacija(D) 1/2- Statybos d.techn.(207) 1/2- Geodezijos pagr.(D1) 1/2- Stat.d.darb.t.(207) 1/2- Specializacija(D)
3/4- Specializacija(D) 3/4- Stat.darbų techn.(D) 3/4- Braižyba (304) 3/4- Stat.d.darb.t.(207) 3/4- Stat.d.darb.t.(207)
5/6- Specializacija(D) 5/6- Apskaita ir mok.(210) 5/6- Specializacija(207) 5/6- Apskaita ir mok.(210) 5/6- Apskaita ir mok.(210)
7/8- Specializacija(D) 7/8- Specializacija(207) 7/8- Specializacija(207) 7/8- Specializacija(D) 7/8-
Ap14 1/2- Apmuš.klijav.(D) 1/2- Gib.k.montav.(D) 1/2- Bendr.elek.(D6) 1/2- Bendr.elek.(D6) 1/2-
3/4- Apmuš.klijav.(D) 3/4- Gib.k.montav.(D) 3/4- Mech.tinkav.(D) 3/4- Bendr.elek.(D6) 3/4-
5/6- Past.apšilt.techn.(D) 5/6- Mech.tinkav.(D) 5/6- Past.apšilt.techn.(D) 5/6- 5/6-
7/8- Past.apšilt.techn.(D) 7/8- Mech.tinkav.(D) 7/8- Past.apšilt.techn.(D) 7/8- 7/8-
Pb14 1/2- Užsien.sv.aptar.(102) 1/2- Mait.įm.apskaita (312) 1/2-Užsienio k. 1/2-Mait.įm.apskaita (312) 1/2- Kulinarija (B)
3/4- Užsien.sv.aptar.(102) 3/4- Mait.įm.apskaita (312) 3/4-Mait.įm.apskaita (312) 3/4-Mait.įm.apskaita (312) 3/4- Kulinarija (B)
5/6- 5/6- Teisės pagr.(308) 5/6- Prof.etika (315) 5/6- Prof.etika (315) 5/6-
7/8- 7/8- 7/8- 7/8- 7/8-
V14 1/2- Pas.taut.viet.(B) 1/2- Kūno k. 1/2- 1/2- Pas.taut.viet.(B) 1/2- Konditerija (B)
3/4- Gam.org.m.įm.(D30) 3/4- Teisės pag.(310) 3/4- Gam.org.m.įm.(D30) 3/4- Pas.taut.viet.(B) 3/4- Konditerija (B)
5/6- 5/6- Prog.patiek.(B) 5/6- Gam.org.m.įm.(D30) 5/6- Pas.taut.viet.(B) 5/6- Konditerija (B)
  7/8- Prog.patiek.(B) 7/8- Pas.taut.viet.(B) 7/8- Pas.taut.viet.(B) 7/8-
Kt14 1/2-Konditerija (308) 1/2- Et.kultūra(D30) 1/2- Et.kultūra(D30) 1/2- Konditerija (V) 1/2- Apskaita ir mok.(107)
3/4-Apskaita ir mok.(107) 3/4- Et.kultūra(D30) 3/4- Sveč.aptarn.(102) 3/4- Konditerija (V) 3/4- Teisės pagr.(107)
5/6-Apskaita ir mok.(107) 5/6- Sveč.aptarn.(102) 5/6- Sveč.aptarn.(102) 5/6- Konditerija (V) 5/6- Konditerija(308)
7/8- Konditerija(308) 7/8- Sveč.aptarn.(102) 7/8- Sveč.aptarn.(102) 7/8- Konditerija (V) 7/8-

Mokytojų tvarkaraštis

Galioja: 2017 04.18-05.26 d.

Mokytojas Dalykas
1 Balbuckas Saulius Darbų sauga Kp16 308 107 Ap1-16 107
2 Bagdonas Vytautas Elektrotechnika D D D D D
3 Bartkuvienė Daiva Ekonomika Ap1-16 Tp15 Am15 210 2g15/16 210 Sv15 Tp15 Ap2-16 210 Am15 210 V15 210
5 Bitaris Arūnas Teisės pagr. 207 207 207 207
6 Raminta Venckienė Informatika Am15 304 309 Tp15  Tp15 Ap15 Am15 304
7 Vytautas Baubkus Mechanizacija Suv16v Suv16v D Suv16v Suv16v Suv16v D
9 Galvanauskas Petras Mechanizacija D D Am15 Am15 D Am16 111 111
10 Galvanauskienė Rasa Maisto gamyba B B V15 V15 B B Vd15 B
11 Gedgaudas Antanas Mechanizacija Tp15 D Tp15 Tp15 D Tp15 D 2g15 2g16 D Tp15 D
12 Alma Galminienė Informatika 304 304 309
13 Grigaliūnaitė Rasa Maisto gamyba 308 K16v K16v K16v K16v B V15 V15 B 2g15 B B
14 Vida Saukalienė D Apg16v Apg16v 115 D
15 Jonušas Kostas Statybos d. technol. Sv15 Sv15 310 Ap1-16 Ap2-16 D Ap15 Ap15 310 Sv15 Ap15 Ap15 310
16 Krikščiukas Vytautas Statybos d. technol. D D D Sv15 Sv15 D Sv15 D
17 Krištupienė Jurgita Vadyba D Apg16v Apg16v D
18 Krikščiukienė Regina Informac. technol. 309 Ap1-16 309 309
19 Kontautaitė-Mišeikė Statybos d. technol. Ap2-16 207 207 D 207 D
20 Malinauskas Virginijus Metalo d.techn. Am16 Tp15 D D Tp15 D
21 Eidukienė Renata Kirpimas Kp16 Kp16 B 111 Kp16 Kp16 B Kp16 Kp16 B
22 Monkevičius Vygintas Mechanizacija D D Tp16 D D
23 Namgaudis Rimas Mechanizacija Tp15 Tp15 D Tp15
24 Stonienė Kazimiera Aptarnavimas Vd15 V16 102 102 Vd15 102 2g16 102 102
25 Stonkienė Gražina Maisto g.technol. V V V15 V15 V15 V V
26 Stonkus Rimantas Mechanizacija D Am16 D D Am15 D D
27 Purauskis Žydrūnas Apeigų org. 105 Apg16v Apg16v Apg16v 105 304 309
28 Petras Norkus Civ.sauga 305
29 Aldutė Šarkauskienė Sveika gyvensena 107 107
30 Šatkauskienė Alina Maisto gamyba V15 V16 312 V15 312 312 312 312
31 Šniaukšta Arvydas Mechanizacija Suv16v Suv16v Suv16v Suv16v D Suv16v Suv16v Suv16v Suv16v D Am15 Am15 Suv16v Suv16v D Suv16v Suv16v Am15 D D
32 Valatkienė Lina Apskaita 107 305 305 305
33 Žilius Arvydas Kelių eismo taisykl. Tp16 107 107 107
34 Zaburas Vytautas Mūrij.d.tech. Sv15 Sv15 B D D Sv15 Sv15 D Ap15 Ap15 B
35 Zaburienė Rita Maisto gamyba V V V V16 V16 V16 V
36 Viktoras Raibužis Statybos d. technol. Ap2-16 310 Ap15 Ap15 Ap1-16 Ap2-16
37 Aušra Kaveckienė Informac. technol. 106
38 Edvinas Eidukaitis Informac. technol. Kd15 Kd15 Kd15 304

Galioja: 2017 02.01-05.01 d.

Eil.Nr. Mokytoja (s) Dalykas PIRMADIENIS  ANTRADIENIS  TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS 
1 2 3 4 5 6 7 8 Kab. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kab. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kab. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kab. 1 2 3 4 5 6 Kab.
1 Bražinskienė Violeta Lietuvių kalba ir lit. 12A Ap15 Am15 Tp16 313 Vd15+Kd15 Ap1-16 12A 313 313 12A Vd15+Kd15 Ap1-16 313 Tp16 Ap15 Am15 313
2 Gedgaudienė Vilma Lietuvių kalba ir lit. 215 Am16 V15 Tp15 215 Kp1+V16 Am16 Ap2-16 Sv15 215 Tp15 V15 Kp+V16 215 Ap2-16 Sv15 215
3 Gedgaudienė Simona Istorija 204 m 2g15 Tp,Am15 Vd,Kd,V15 1g16 1g16 204 Ap1, Tp16 1g16 2g16 Ap,Sv15 m 2g15 204 Kp16+V16 Ap2,Am16 2g15 2g16 2g16 204 m 204
4 Kuprys Rolandas Kūno kultūra Ap1-16 Ap2-16 2g16 K+Apg16 V14 Am15 Am,Tp14 Tp,Am16 Ap15 Tp15 Pb+Kt14 2g15 1g16
5 Janauskienė Jeruslava Geografija mod. 311 Tp,Am15 Vd,Kd,V15 2g16 311 Ap1,Tp16 1g16 Ap,Sv15 2g15 311 Kp+ V16 Ap2,Am16 1g16 311 311
6 Jucytė Raimonda Tikyba 2g15 2g16 Am16+Tp Kp+V16 302 Ap2-16 302 1g16 Ap1-16 302
7 Zaniauskienė Skaistutė Chemija 212 11+12 kl 2g16 1g16 2g15 212 2g16 1g16 2g15 212/109
8 Klimaitė Inga Etika. Prof etika 2g15 2g16 Am16+Tp Kp+V16 315 Ap2-16 Tp14 315 Kd15 Pb14 K+Apg16 315 Am14 Pb14 315 1g16 Ap1-16 Sv15 315
9 Mockuvienė Laima Anglų kalba 2g15 1g16 306 306 306 2g16 1g16 2g15 306 2g16 2g15 2g16 306
10 Raišuotienė Jolanta Matematika 2g16 Am16+Tp Ap1-16 208 2g15 Ap1-15 2g16 11A 208 V16 2g15 208 11A Kp16 2g15 2g16 208 V16 Kp16 208
11 Sausdravienė Danutė Lietuvių kalba ir lit. Vd15,Kd, V 302/313 Vd,Kd,V 213 11A 315 Vd,Kd15 11A 302 K16v 313
12 Stonkienė Milda Matematika Ap2-16 Tp15 Sv15 Am15 213 12A Ap15 213 12A Ap2-16 1g16 213 1g16 1g16 V15 213 12A 1g16 Ap15 213
13 Šarkauskas Stasys Muzika 304 304 304 304 1g16 2g16 2g15 304
14 Razgienė Veronika Anglų kalba Vd15 Am15 Ap15 Ap2-16 206 Ap1,Ap2-16 Kp16 Sv15 Pb14 206 Pb14 Tp15 Am15 V15 206 Vd15 Ap14 206 206
15 Tilindienė Veronika Fizika 1g16 2g16 2g15 Tp15 Sv15 212 Ap15 2g15Vd15 Ap2-16 212/304 1g16 2g16 2g15 Kd15 Am15 212 Kd15 2g16 Am16,Tp16 Ap1-16 212 212
16 Valančienė Rita Anglų kalba Kd15 Am15 Ap15 Ap1-16 303 Tp16 K16v 303 Am16 Tp15 Am15 V15 303 K16v Kd15 303 Am16 K16v V16 303
17 Pereverzeva Rigonda Biologija 2g15 1g16 V15 212 V16 Kp16 107 Vd15 mod 212/109 1g16 2g16 mod 111
18 Žlibinienė Giedrė Kūno kultūra Kp16 Vd15+Kd15 V15 V16 Su16v Sv15
19 Valauskienė Gražina Vokiečių kalba 11+12 kl 305 2g15,2g16 302 306
20 Norkus Petras Rusų kalba 306 1g16 2g16 Am15 2g15 2g16 K16v Kd15+Vd15 305 1g16 Su16v 305
21 Raudienė Rineta Lietuvių kalba 1g16 2g15 109 2g16 2g15 1g16 109 2g16 2g16 109 2g15 2g16 109
22 Kaveckienė Aušra Matematika Tp16 Vd15+Kd15 Am16 208/106 Vd15+Kd15 Sv15 106 1g16 2g16 2g15 208 106 Ap1-16 Apg16v 106
23 Stankuvienė Vilma Dailė 2g15 2g16 1g16 107 109
24 Raibužis Viktoras Technologijos 1g16 D
25 Gedgaudas Antanas Technologijos 2g15 2g16 D
26 Grigaliūnaitė Rasa Technologijos 305 1g16 2g15 B