Mokinių tvarkaraštis

Pamokų laikas

1. pamoka – 8.00 : 8.45
2. pamoka – 8.50 : 9.35
3. pamoka – 9.45 : 10.30
4. pamoka – 10.35 : 11.20
    Pietų pertrauka 11.20 : 11.50
5. pamoka – 11.50 : 12.35
6. pamoka – 12.40 : 13.25
7. pamoka – 13.30 : 14.15
8. pamoka – 14.20 : 15.05

1 kursas

Galioja: 2018.11.12 – 2019.01.25 d.

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Kp18 ½- Kūno k. ½- Ekstr.sit.vald.(102) ½- Darb. sauga (107) ½- Ist./geogr.(204/311) ½- Plaukų priežiūra(K)
3/4- Matematika (208) 3/4- Verslumo ugd.(308) 3/4- Matematika (208) 3/4- Plaukų priežiūra(111) 3/4- Ivad.į prof. (111)
5/6- Lietuvių k. (215) 5/6- Lietuvių k.(215) 5/6-Etika/Tikyba(315/302) 5/6- Biologija (215) 5/6- Anglų k. (206)
7/8- 7/8- 7/8- 7/8- Chemija 7/8-
Am18 ½- Metalų techn.(D1) ½- Įvad.i prof.(D29) ½- Etika/Tikyba(315/302) ½- Ist./geogr.(204/311) ½- Anglų k.(206)
3/4- Kūno k. 3/4-Variklių techn.pr.(D29) 3/4- Metalų techn.(D1) 3/4- Matematika (208) 3/4- Fizika (212)
5/6- Met.tech./Varikl.(D) 5/6- Lietuvių k. (313) 5/6- Varik./met.techn.(D) 5/6- Lietuvių k. (313) 5/6- Inf.techn.(106)
7/8- Met.tech./Varikl.(D) 7/8- 7/8- Varik./met.techn.(D) 7/8- 7/8-
Ap1-18 ½- Rank. tinkavimas(310) ½- Ist./geogr.(204/311) ½- Rank. tinkavimas(310) ½- Lietuvių k. (313) ½- Vers.ugdym.(308)
3/4-Rank.tinkavimas(310) 3/4- Matematika (208) 3/4- Lietuvių k. (313) 3/4- Anglų (206) 3/4- Ivad.į prof. (310)
5/6- IT (komp.leid.)(106/304) 5/6- 5/6-Etika/Tikyba(315/302) 5/6- Darb. sauga (107) 5/6- Fizika (212)
7/8- 7/8- 7/8- 7/8- Kūno k. 7/8-
Ap2-18 ½- Matematika(208) ½- Ist./geogr.(204/311) ½- Rank. Tinkav.(207) ½- Rank. Tinkav.(207) ½- Lietuvių k. (215)
3/4- Lietuvių k. (215) 3/4- Anglų k. (306) 3/4- Anglų k. (306) 3/4- Etika (315) 3/4- Darb. sauga (107)
5/6- IT (komp.leid.)(106/304) 5/6- Rank. tinkavimas(207) 5/6- Fizika (212) 5/6- Vers.ugdym.(308) 5/6-
7/8- 7/8- Ivad.į prof. (207) 7/8- Kūno k. 7/8- 7/8-
V18 ½- Įvad.i prof.(B) ½- Verslm. ugd.(308) ½- Tvark.pal.virt.(B) ½- ½- Lietuvių k.(204)
3/4- Tvark.pal.virt.(B) 3/4- Darb. sauga (107) 3/4- Tvark.pal.virt.(B) 3/4- Kūno k. 3/4- Anglų k. (206)
5/6- Matematika (208) 5/6- Matematika (208) 5/6- 5/6- Etika (315) 5/6-
7/8- Ist./geogr.(204/311) 7/8- Lietuvių k. (313) 7/8- 7/8- Biologija(212) 7/8-
Pb18 ½- Įvad.i prof.(312) ½- Verslm. ugdym.(308) ½- Pas. apt.sv.(102) ½- ½- Lietuvių k.(204)
3/4- Pas. apt.sv.(102) 3/4- Darb. sauga (107) 3/4- Pas. apt.sv.(102) 3/4- Kūno k. 3/4- Anglų k. (206)
5/6- Matematika (208) 5/6- Matematika (208) 5/6- 5/6- Etika (315) 5/6- Inf.techn.(106)
7/8- Ist./geogr.(204/311) 7/8- Lietuvių k. (313) 7/8- 7/8- Chem./biolog.(212) 7/8-

Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė
Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

2 kursas

Galioja: 2018.11.12 – 2019.01.25 d.

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Am17 ½- Lietuvių k.(215) ½- Etika (315) ½- Matematika (213) ½- ½- Aut. transm.(D)
3/4- Suv.techn.(D1) 3/4- Lietuvių k. (215) 3/4- Fizika (212) 3/4- Ekonomika (308) 3/4- Civ.sauga(102)
5/6- Inf. tecn.(304) 5/6- Aut. transm.(D1) 5/6- Kūno k. 5/6- Ist./geograf.(204/311) 5/6-
7/8- Anglų k(206) 7/8- Apskaita ir mok.(308) 7/8- 7/8- Anglų k. (206) 7/8-
Tp17 ½- Anglų k. (206) ½- ŽŪM (D25) ½- ŽŪM (D25) ½- Maš.elem.(D1) ½- Met.techn.(D)
3/4- Fizika (212) 3/4- Lietuvių k.(313) 3/4- Anglų k.(206) 3/4- Lietuvių k.(215) 3/4- Matematika (213)
5/6- 5/6- Kūno k. 5/6- Matematika (213) 5/6- Ist./geograf.(204/311) 5/6- Ekonomika (308)
7/8- 7/8- Inf.techn.(304) 7/8- Civ.sauga(102) 7/8- 7/8-
V17 ½- Matematika (213) ½- Matematika (213) ½- Kul.gam.par.(312) ½- Pusgam.par.(B) ½- Inf. tecn.(304)
3/4- Anglų k.(206) 3/4- Etika (315) 3/4- Biologija (212) 3/4- Pusgam.par.(B) 3/4- Lietuvių k.(313)
5/6- Lietuvių (313) 5/6- Pusgam. par.(312) 5/6- Anglų k.(206) 5/6- Kūno k. 5/6-
7/8 7/8- 7/8- Sv. Mit. Pagr. (107) 7/8- Ist./geograf.(204/311) 7/8-
Ap17 ½- Fizika (212) ½- Dažym./Tinkav.(D) ½- Ekonomika (308) ½- Anglų k. (206/306) ½- Matematika (213)
3/4- Lietuvių k.(313) 3/4- Dažym./Tinkav.(D) 3/4- Stat. braižyba(207) 3/4- Ist./geograf.(204/311) 3/4- Inf. techn.(106/304)
5/6- Kūno k. 5/6- Matematika (213) 5/6- Lietuvių k. (213) 5/6- Stat. braižyba(207) 5/6-
7/8-Etika/Tikyba(315/302) 7/8- Civ. Sauga (102) 7/8- Anglų k.(206/306) 7/8- 7/8-
Kp17 ½- Mot.pl. baz.kirp.(K) ½- Anglų k. (206) ½- Vyrų baz.kirp(K) ½- Kūno k. ½- Lietuvių k.(204)
3/4- Inf. techn.(106) 3/4- Mot.pl. baz.kirp.(111) 3/4- Lietuvių k.(302) 3/4- Matematika (213) 3/4- Biologija (212)
5/6- Vyrų baz.kirp(K) 5/6- Etika (315) 5/6- Mot.pl. baz.kirp.(K) 5/6- Anglų k.(206) 5/6- Matematika(213)
7/8- 7/8- 7/8- 7/8- Ist./geograf.(204/311) 7/8-

 

Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė
Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

3 kursas

Galioja: 2018.11.12 – 2019.01.25 d.

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Tp16 ½- ŽŪM priežūra(D30) ½- Aut. kėb. Remon.(D) ½- Variklių rem.(D) ½- Kūno k. ½- KET (107)
3/4- Gam.pat.įreng.(D29) 3/4- Aut. kėb. Remon.(D) 3/4- Variklių rem.(D) 3/4-Aut.kėb. Remon.(D30) 3/4- KET (107)
5/6- ŽŪM taisymas(D25) 5/6- Variklių rem.(D29) 5/6- Trak. ir aut. tais.(D) 5/6- Trak.ir aut. pr.(D1) 5/6- Apskaita ir mok.(107)
7/8- ŽŪM taisymas(D25) 7/8- Prof.etika(315) 7/8- Trak. ir aut. tais.(D) 7/8- Maš.diag.(D) 7/8-
Am16 ½- Bendr. Elekt.(D6) ½- Užs. Kalba (306) ½- Aut. diagnostika(D1) ½- Kūno k. ½- KET (107)
3/4- Bendr. Elekt.(D6) 3/4- Aut. priežiūra(D30) 3/4- Aut. diagnostika(D) 3/4- Aut. priežiūra (D1) 3/4- KET (107)
5/6- Aut. rem.(D) 5/6- Aut. priežiūra(D) 5/6- Aut. diagnostika(D) 5/6- Aut.rem.(D1) 5/6- Aut.priežiūra(D)
7/8- Aut. rem.(D) 7/8- Prof.etika(315) 7/8- Aut. diagnostika(D) 7/8- Aut.priežiūra(D) 7/8-
Ap1-16 ½- Plyt.klij.(207) ½- Kūno k. ½- Plyt.klijav.(D) ½- Pastatų apšilt.(207) ½- Gibs.kart.mont.(310)
3/4- Brėž. skaitym.(207) 3/4- Apmuš.kljav.(207) 3/4- Plyt.klijav.(D) 3/4- Pastatų apšilt.(207) 3/4- Pastatų skard.(D)
5/6- Bendr. Elekt.(D6) 5/6- Mech. Tink.(D) 5/6- Mech. Tink.(D) 5/6- Gibs.kart.mont.(D) 5/6- Pastatų skard.(D)
7/8- Bendr. Elekt.(D6) 7/8- Apd.pl. montav.(310) 7/8- Mech. Tink.(D) 7/8- Gibs.kart.mont.(D) 7/8-
Ap2-16 ½- Pastatų skard.(D) ½- Plyt.klij.(207) ½- Bendr. Elekt.(D6) ½- Gibs.kart.mont.(D) ½- Brėž. skaitym.(207)
3/4- Pastatų skard.(D) 3/4- Kūno k. 3/4- Bendr. Elekt.(D6) 3/4- Gibs.kart.mont.(D) 3/4- Apmuš.kljav.(D)
5/6- Mech. Tink.(D) 5/6- Plyt.klijav.(D) 5/6- Apdl.pl.mont.(310) 5/6- Pastatų apšilt.(207) 5/6- Apmuš.kljav.(D)
7/8- Mech. Tink.(D) 7/8- Plyt.klijav.(D) 7/8- Apdl.pl.mont.(D) 7/8- Pastatų apšilt.(207) 7/8-
V16 ½- Prog. Patiek.(102) ½- Apskaita ir kalk.(312) ½- Kūno k. ½- Prog. Patiekl.(V) ½- Patiekl.patiek.(B)
3/4-Gam.org.m.įm.(312) 3/4- Apskaita ir kalk.(312) 3/4- Apskaita ir kalk.(312) 3/4- Prog. Patiekl.(V) 3/4- Patiekl.patiek.(B)
5/6- Gam.org.m.įm.(312) 5/6- Konditerija (B) 5/6- Konditerija (B) 5/6- Prog. Patiekl.(V) 5/6- Patiekl.patiek.(B)
7/8- Konditerija (B) 7/8- Konditerija (B) 7/8- Konditerija (B) 7/8- Prog. Patiekl.(V) 7/8-
Kp16 ½- Vyr.kirp. techn.(111) ½- Ch. Šuk.techn.(111) ½-Kūno k. ½- Plaukų daž.techn.(K) ½- Šuk.mod. Tech(111)
3/4- Vyr.kirp. techn.(K) 3/4- Ch. Šuk.techn.(K) 3/4- Plaukų daž.techn.(K) 3/4- Šuk.mod. Tech(K) 3/4- Šuk.mod. Tech(K)
5/6- Šuk.mod. Tech(111) 5/6- Ch. Šuk.techn.(K) 5/6-Plaukų daž.techn.(111) 5/6-Plaukų daž.techn.(111) 5/6- Plaukų daž.techn.(K)
7/8- Ch. Šuk.techn.(K) 7/8- Verslo org. pagr.(312) 7/8- Šuk.mod. Tech(K) 7/8- Prof. etika (315) 7/8-

Gimnazijos skyriaus vedėja Danutė Sausdravienė
Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

1 kursas

Galioja: 2018.11.12 – 2019.01.25

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Tp18T ½- ½- ½- ½- ½- Bendr.mechan. darbai(D30, V.Monkevičius)
3/4- 3/4- 3/4- 3/4- 3/4- Bendr.mechan. darbai(D30, V.Monkevičius)
/6 Variklių mait. sistemų pr.(D30,V. Malinauskas) /6 Aut.variklių techn. priežiūra(D30, V.Baubkus) /6 Variklių mait. sistemų pr.(D30,V. Malinauskas) /6 Aut.variklių techn. priežiūra(D30, V.Baubkus) 5/6-Bendr.mechan. darbai (D30 V. Monkevičius,)
7/8 Variklių mait. sistemų pr.(D30,V. Malinauskas) 7/8 Aut.variklių techn. priežiūra(D30, V.Baubkus) 7/8 Variklių mait. sistemų pr.(D30,V. Malinauskas) 7/8 Aut.variklių techn. priežiūra(D30, V.Baubkus)
9/10 Variklių mait. sistemų pr.(D30,V. Malinauskas) 9/10 Aut.variklių techn. priežiūra(D30, V.Baubkus) 9/10 Variklių mait. sistemų pr.(D30,V. Malinauskas) 9/10 Aut.variklių techn. priežiūra(D30, V.Baubkus)
11/ Variklių mait. sistemų pr.(D30,V. Malinauskas) 11/ Aut.variklių techn. priežiūra(D30, V.Baubkus) 11/ Variklių mait. sistemų pr.(D30,V. Malinauskas) 11/ Aut.variklių techn. priežiūra(D30, V.Baubkus)

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

2 kursas

Galioja: 2018.01.04 – 2018.02.12

Grupės PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS  KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
Suv-16v 1/2- Modulis 1.2.2 (D1) 1/2- Modulis 1.2.1 (D1) 1/2- Modulis 1.2.2 (D1) 1/2- Modulis 1.2.1 (D1) 1/2-
3/4- Modulis 1.2.2 (D1) 3/4- Modulis 1.2.1 (D1) 3/4- Modulis 1.2.2 (D1) 3/4- Modulis 1.2.1 (D1) 3/4-
5/6- Modulis 1.2.2 (D) 5/6- Modulis 1.2.1 (D) 5/6- Modulis 1.2.2 (D1) 5/6- Modulis 1.2.1 (D1) 5/6-
7/8- Modulis 1.2.2 (D) 7/8- Kūno k. 7/8- 7/8- 7/8-

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris

Mokytojų tvarkaraštis

Galioja: 2018.11.12 – 2019.01.25 d.

Balbuckas Saulius Darbų sauga V+Pb18 308 Kp18 107 Ap1-18 Ap2-18 107
Bartkuvienė Daiva Ekonomika 2ga 2gb 308 V+Pb18 Kp18 Am17 308 Ap17 308 Am17 Ap2-18 308 Ap1-18 Tp17 308
Bitaris Arūnas Teisės pagr. 207 207 207
Vytautas Baubkus Mechanizacija Tp16 Tp16 Tp18T D Tp16 Tp18T Am+Tp16 D
Galvanauskas Petras Mechanizacija Tp16 Am18 Am18 D Am18 Am18 Tp16 D Tp16 Tp16 Am18 Am18 D Am16 111 Am16 111
Galvanauskienė Rasa Maisto gamyba V18 V18 V16 B 1ga 1gb V16 V16 B V18 V18 V16 V16 B V17 V17 B V16 V16 V16 B
Gedgaudas Antanas Mechanizacija Tp16 Tp16 D Tp17 D Tp17 Tp16 Tp16 D Tp16 D IIGA IIGB D
Grigaliūnaitė Rasa Maisto gamyba 308 B B B B
Jonušas Kostas Statybos d. technol. Ap1-18 Ap1-18 Ap17 Ap17 Ap1-16 310 Ap1-18 Ap2-16 Ap2-16 D 310 Ap1-16 Ap1-18 310
Krikščiukas Vytautas Statybos d. technol. Ap2-16 Ap2-16 D Ap17 Ap17 Ap1-16 D Ap1-16 Ap1-16 D D D
Krištupienė Jurgita Vadyba Pb18 V16 V16 D Kp16 315
Krikščiukienė Regina Informac. technol. Am17 304 Tp17 304 V17 Ap17 309
Kontautaitė-Mišeikė Statybos d. technol. Ap1-16 Ap1-16 207 Ap2-16 Ap1-16 Ap2-18 Ap2-18 207 Ap2-18 Ap17 D Ap2-18 Ap17 207 Ap2-16 Ap2-16 Ap2-16 D
Kirklys Pranas Mechanizacija Am16 Am16 Ap1-16 Ap1-16 Ap2-16 Ap2-16
Malinauskas Virginijus Metalo d.techn. Ap2-16 Ap2-16 Tp18T D Tp18T Tp17 Ap1-16 Ap1-16 D
Birutė Jurevičienė Kirpimas Kp17 Kp16 B Kp17 111 Kp17 Kp16 Kp16 B Kp16 Kp16 B
Eidukienė Renata Kirpimas Kp16 Kp16 Kp17 Kp16 B Kp16 Kp16 Kp16 111 Kp17 Kp16 Kp16 Kp16 Kp18 Kp16 B Kp18 Kp18 Kp16 B
Monkevičius Vygintas Mechanizacija Tp16 Am16 Am16 D Tp17 Am16 Tp16 D Tp18T
Namgaudis Rimas Mechanizacija D
Stonienė Kazimiera Aptarnavimas V16 Pb18 102 Kp18 Ap17 102 Pb18 Pb18 Tp17 102 102 Am17 102
Stonkus Rimantas Mechanizacija Am16 Am16 D Am17 D Am16 Am16 Am16 Am16 D Am16 D Am17 D
Aldutė Šarkauskienė Sveika gyvensena V17 107 107
Šatkauskienė Alina Aptarnavimas 312 V16 V16 V17 312 V17 V16 312 312 IIGA IIGB 312
Šniaukšta Arvydas Suvirinimas Am18 Am17 Am18 Am18 D D Am17 Am18 Am18 Am18 D D D
Valatkienė Lina Apskaita 107 309 305 Tp16 305
Zaburas Vytautas Mūrij.d.tech. B Ap2-16 Ap2-16 D Ap1-16 Ap1-16 D Ap2-16 Ap2-16 Ap1-16 Ap1-16 D B
Viktoras Raibužis Statybos d. technol. 1ga 1gb 310 Ap1-16 Ap1-16 Ap2-16 Ap2-16 310
Stonkienė Gražina V16 V
Aušra Kaveckienė Informac. technol. Ap17

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovas Arūnas Bitaris