2018 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO Į
FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS TERMINAI

I.   Pagrindinį išsilavinimą įgijusiems ir pagrindinio išsilavinimo neįgijusiems asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas
Pagrindinis priėmimas I etapas Veiksmai Data
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2018 m. birželio 1 d. – liepos 2 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2018 m. birželio 1 d. – liepos 2 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. liepos 3 d. – liepos 7 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. liepos 9 d. – liepos 12 d.
Pagrindinis priėmimas II etapas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2018 m. liepos 13 d. – rugpjūčio1 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2018 m. liepos 13 d. – rugpjūčio1 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 10 d.
Papildomas priėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 30 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 30 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. rugpjūčio 30 d. – rugpjūčio 31 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugsėjo 3 d. – rugsėjo 7 d.
II.  Vidurinį išsilavinimą įgijusiems asmenims, pageidaujantiems mokytis pagal  formaliojo profesinio mokymo programas
Pagrindinis priėmimas Veiksmai Data
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2018 birželio 1 d. – rugpjūčio1 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2018 m. birželio 1 d. – rugpjūčio1 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. rugpjūčio 2 d. – rugpjūčio 6 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugpjūčio 7 d. – rugpjūčio 10 d.
Papildomas priėmimas Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 28 d.
Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2018 m. rugpjūčio 13 d. – rugpjūčio 28 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. rugpjūčio 29 d. –  rugpjūčio 31 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugsėjo 3 d. –  rugsėjo 7 d.