2017 M. PRIĖMIMAS

Nuo 2017 m. birželio 1 d. priėmimas į Plungės technologijų ir verslo mokyklą bei Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialą yra vykdomas per bendrąjį priėmimą, kurį organizuoja ir vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti – LAMA BPO.

Stojančiųjų registracija, prašymų priimti mokytis teikimas, konsultavimas ir informavimas apie bendrąjį priėmimą teikiamas LAMA BPO interneto svetainės www.lamabpo.lt informacinėje sistemoje.

Stojantieji informuojami ir konsultuojami apie priėmimo vykdymą:

Adresas Telefono Nr. El. pašto adresai
Plungės technologijų ir verslo mokykla Mendeno g.7, Plungė (8 448) 71214, (8 448) 71632 r.pereverzeva@plungestvm.lt.
Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialas L. Ivinskio g. 5, Rietavas 8 671 10 784 rietavas@plungestvm.lt

 

PRIĖMIMO DATOS (prašymus teikiantiems per LAMA BPO informacinę sistemą)
(Patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-380)

Veiksmai Data
Pagrindinio priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017 m. birželio 1 d.  – 2017 m. rugpjūčio 18 d.
Pagrindinio priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas iki 2017 m. rugpjūčio 24 d.
Pagrindinio priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2017 m. rugpjūčio 25 d. – 2017 m. rugpjūčio 30 d.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017 m. rugpjūčio 31 d.
Papildomo priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2017 m. rugpjūčio 31 d. – 2017 m. rugsėjo 6 d.
Papildomo priėmimo siūlymų mokytis  paskelbimas iki 2017 m. rugsėjo 11 d.
Papildomo priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose  2017 m. rugsėjo 12 d. – 2017 m. rugsėjo 15 d.

 

INFORMACIJA STOJANTIEMS Į 9 ARBA 10 KLASĘ

Stojantieji į 9 arba 10 klasę stojimo dokumentus pateikia atvykę į Plungės technologijų ir verslo mokyklą, Mendeno g. 7, Plungė (pirmadieniais – penktadieniais nuo 9.00 iki 16.00 val., be pietų pertraukos). Informacija taip pat teikiama tel. (8 448) 71214, (8 448) 71632 ir el. paštu r.pereverzeva@plungestvm.lt.  Dokumentų priėmimas mokytis 9 arba 10 klasėje vykdomas nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Stojantieji į 9 arba 10 klasę pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą (pildomas atvykus į mokyklą);
  2. Įgytą išsilavinimą liudijančio dokumento originalą;
  3. Asmens dokumentą;
  4. Sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a;)
  5. Dvi nuotraukas (3×4 cm).