Naujienos

Jaunųjų menininkų sąjūdis “Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas”

Plungės kultūros centras  jau septynioliktus  metus kvietė vaikus ir jaunimą dalyvauti jaunųjų menininkų sąjūdyje  „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“.

Skaityti

Susitikimas su Dr. Matthwe Vagneriu

Plungės rajono savivaldybės administracija kartu su Plungės rajono savivaldybės viešąja biblioteka organizavo susitikimą su JAV Nacionalinio miestų ekonominio atgaivinimo centro ekonominio atkūrimo programų viceprezidentu Dr. Matthew Wagneriu

Skaityti

„Verslumo įgūdžių ugdymas profesiniame mokyme, remiantis tarptautine patirtimi“

Plunges technologrjų ir verslo mokykla 2017 – 2018 m. m. laikotarpiu įgyvendina Erasmus+ programos I pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą

Skaityti

Mokyklai skirta Europos Komisijos dotacija programos “Erasmus+” KA102 PROFESINIO MOKYMO sektoriaus projekto įgyvendinimui

Ryškėjant XXI a. pasaulinei tendencijai – globalizacijai, vykstant esminėms permainoms socialinėje, politinėje, ekonominėje ir teisinėje srityse, visose visuomenės grupėse vyksta…

Skaityti

Gamtos mokslų dienos mokykloje

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena minima birželio 5 dieną. 1972 m. birželio 5 d. Stokholme įvyko pirmoji JTO konferencija, skirta aplinkos apsaugos problemoms aptarti, o vėliau sukurta JTO aplinkos apsaugos programa.

Skaityti

Padėkos diena ,,Mokyklos spalvos”

Birželio 2 dieną mokykloje vyravo šventinė nuotaika. Padėkos dieną dėmesys buvo skiriamas tiems mokiniams, kurie visus mokslo metus netingianiavo, stropiai mokėsi, pavyzdingai lankė mokyklą, buvo aktyvūs renginių dalyviai arba kitaip garsino mokyklos vardą.

Skaityti

Profesinio meistriškumo konkursas

Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas ,,Kaimo turizmo organizatorius 2017“.

Skaityti

Edukacinė išvyka į Bukantę

Gegužės 30 d. grupė 11 klasės mokinių su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis V.Bražinskiene, V.Gedgaudiene ir D. Sausdraviene vyko į rašytojos Žemaitės gimtinę.

Skaityti