Naujienos

„Verslumo įgūdžių ugdymas profesiniame mokyme, remiantis tarptautine patirtimi“

Plunges technologrjų ir verslo mokykla 2017 – 2018 m. m. laikotarpiu įgyvendina Erasmus+ programos I pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą

Skaityti

Mokyklai skirta Europos Komisijos dotacija programos “Erasmus+” KA102 PROFESINIO MOKYMO sektoriaus projekto įgyvendinimui

Ryškėjant XXI a. pasaulinei tendencijai – globalizacijai, vykstant esminėms permainoms socialinėje, politinėje, ekonominėje ir teisinėje srityse, visose visuomenės grupėse vyksta…

Skaityti

Gamtos mokslų dienos mokykloje

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena minima birželio 5 dieną. 1972 m. birželio 5 d. Stokholme įvyko pirmoji JTO konferencija, skirta aplinkos apsaugos problemoms aptarti, o vėliau sukurta JTO aplinkos apsaugos programa.

Skaityti

Padėkos diena ,,Mokyklos spalvos”

Birželio 2 dieną mokykloje vyravo šventinė nuotaika. Padėkos dieną dėmesys buvo skiriamas tiems mokiniams, kurie visus mokslo metus netingianiavo, stropiai mokėsi, pavyzdingai lankė mokyklą, buvo aktyvūs renginių dalyviai arba kitaip garsino mokyklos vardą.

Skaityti

Profesinio meistriškumo konkursas

Zarasų žemės ūkio mokykloje vyko nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas ,,Kaimo turizmo organizatorius 2017“.

Skaityti

Edukacinė išvyka į Bukantę

Gegužės 30 d. grupė 11 klasės mokinių su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis V.Bražinskiene, V.Gedgaudiene ir D. Sausdraviene vyko į rašytojos Žemaitės gimtinę.

Skaityti

Pažinimo diena „Pažink savo krašto piliakalnius“

Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filialo mokiniai ir mokytojai dalyvavo pažinimo dienoje „Pažink savo krašto piliakalnius“.

Skaityti

Plungės TVM bendruomenės pilietiškumo ir sveikatingumo diena

Gegužės 25 dieną Plungės technologijų ir verslo mokykla buvo ypač vieninga, gausus būrys bendruomenės narių iš pat ryto rikiavosi prie mokyklos. Diena išties ypatinga – mokyklos  bendruomenės pilietiškumo ir sveikatingumo diena.

Skaityti