„Verslumo įgūdžių ugdymas profesiniame mokyme, remiantis tarptautine patirtimi“

skelbimas_2017hamburgas