VEIKSMO SAVAITĖ – BE PATYČIŲ

Socialinė pedagogė metodininkė Dalia Palčikienė |

2018 m. kovo mėnesio 19-23 dienomis mokykloje vyko renginiai, skirti „Savaitei BE PATYČIŲ.

Patyčios- tai nuolatinis fizinės ar psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį , kuris negali savęs apginti. Šią savaitę  renginiais siekta atkreipti mokinių ir mokytojų dėmesį į šią problemą, laiku pastebėti skriaudžiamus mokinius, jiems padėti, sudrausminti skriaudėjus. Skatinti mokinius būti tolerantiškus, nesmurtauti, netylėti, kreiptis pagalbos. Mokykloje  vykdant „Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašą“  šiais metais akcentavome mokyklos bendruomenei stebėti mokinius, informuoti apie galimus pasityčiojimo atvejus.

Mokykloje vyko grupės valandėles- patyčių, tolerancijos, empatijos ir emocinio raštingumo temomis. Grupėse buvo pildomi klausimynai, kad įsivertinti patyčių mastą. Socialinė pedagogė grupėse vedė paskaitėles „Savęs pažinimas.“

Mokykloje vykę renginiai buvo naudingi, prasmingi mokiniams ir mokytojams. Norime ir siekiame, kad mūsų mokykla būtų draugiška.