Pradėti mokymai pagal parengtas tarptautines jungtines profesinio mokymo programas

Daiva Vaišnorienė Projekto vykdytoja darbui su mokiniais |

Plungės technologijų ir verslo mokykla bei Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras kartu su Švedijos, Vokietijos, Danijos, Lenkijos ir Lietuvos mokymo institucijomis ir įmonėmis įgyvendindami  Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamą projektą BBVET „Boosting Business Integration Through Joint VET Education“ (Verslo integracijos skatinimas per jungtinį profesinį mokymą), nuo šių metų sausio mėnesio pagal parengtas profesinio mokymo programas mechatronikos (robotikos) ir edukacinių technologijų (edtech) studijoms pradėjo mokyti  40 jaunuolių iš 5 projekte dalyvaujančių šalių, o tarp jų ir 7 Plungės technologijų ir verslo mokyklos moksleiviai.

Pirmosios studijos jungtinėms grupėms prasidėjo Švedijoje. Šioje šalyje projekto dalyviai praleis 2 mėnesius, kur juos moderniais metodais moko įdomūs mokytojai bei verslo konsultantai, o praktikos organizuojamos gerai žinomose kompanijose. Jungtinėms grupėms studijos ir praktikos vyks po 2 mėnesius  kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių šalių. Baigus 10 mėnesių trukmės studijas projekto dalyviams bus išduotas jungtinis pažymėjimas.

Daugiau informacijos paskelbta „Švietimo naujienų“ elektroniniame žurnale www.svietimonaujienos.lt ,   www.svietimonaujienos.lt/verslo-integracijos-skatinimas-per-jungtini-profesini-mokyma/