Konsultuojame stojančiuosius:


Telef.: 8-671-08158, 8-602-80432, adresu - Mendeno g. 7, Plungė
Telef.: 8-671-10784, 8-448-684-71, adresu - L. Ivinskio g. 5, Rietavas

Padėkos diena ,,Mokyklos spalvos”

Neformaliojo švietimo organizatorė Monika Aniščenko |

Birželio 2 dieną mokykloje vyravo šventinė nuotaika. Padėkos dieną dėmesys buvo skiriamas tiems mokiniams, kurie visus mokslo metus netingianiavo, stropiai mokėsi, pavyzdingai lankė mokyklą, buvo aktyvūs renginių dalyviai arba kitaip garsino mokyklos vardą. Padėkų sulaukė ir tėveliai. Mokyklos direktorius A. Misiūnas padėkas įteikė tėveliams už pažangų jų vaikų mokymąsi ir lankomumą. Žiūrovams nuotaiką kėlė mokyklos būrelių pasirodymai: pop choras, pramoginių šokių, gatvės šokių būreliai, estradinis ansamblis bei svečiai iš M. Oginskio meno mokyklos dainvaimo grupės ,,Drugys” ir ,,Drugelis” . Renginio vedėjos palinkėjo geros ir šiltos vasaros, siekti savo tikslų, nesustoti ir kilti aukštyn gyvenimo laiptais!