Mokyklos mokinių taryba išrinko prezidentą

Neformaliojo švietimo organizatorė Alma Galminienė |

Rugsėjo 17 d. įvyko mokinių tarybos ir aktyvo susirinkimas, kurio metu buvo išrinktas mokyklos mokinių prezidentas ir jo pavaduotojas. Vienbalsiai nuspręsta prezidentu išrinkti Simą Martinkų (IV g Tp17 gr.), o jo pavaduotoja išrinkta Akvilė Navickaitė (IV g V17 gr.).

Prezidentas Simas Martinkus pirmoje savo kalboje pasižadėjo būti dar aktyvesnis mokyklos narys, vienyti mokyklos bendruomenę ir atstovauti mokinių interesams. Jis sakė: „Ašmokausi technikos priežiūros ir verslo darbuotojo specialybės II kurse, labai domiuosi automobiliais ir automobilių sportu, esu aktyvus užklasinėje veikloje, lankau „Suvartuką“ – tautinių šokių kolektyvą. Džiaugiuosi galėdamas būti šios mokyklos prezidentu, aktyviai dalyvauti mokyklos ir mokinių gyvenime, padėti spręsti iškilusias problemas ir kartu su visa Plungės technologijų ir verslo mokyklos bendruomene aktyviai dalyvauti renginiuose.“