Mokykloje paminėta Europos diena

Daiva Bartkuvienė, ekonomikos mokytoja |

Gegužės 10 dieną mokykloje vyko integruota anglų, istorijos, ekonomikos ir geografijos pamoka „Keliais iš Romos po Europą-on Roads from Rome around Europe“, skirta Europos dienai paminėti. Pamokoje dalyvavo vienuoliktokai – Ap2-16, Kp16 ir V16 grupių mokiniai. Dalykų  integracijos tikslas: susieti informaciją apie Europos Sąjungos šalis vienoje pamokoje, išvengiant monotonijos ir faktų kartojimosi atskirose pamokose, bei didinti mokinių interesą ir motyvaciją daugiau domėtis kitomis šalimis.

Pamoką pradėjo anglų kalbos mokytoja Veronika Razgienė, kuri apibendrino iki tol vykusias ugdomąsias veiklas, kuriose dalyvavo I kurso ir pagrindinio ugdymo grupių mokinai. Jie  per atskirų dalykų pamokas gilino žinias apie Europos Sąjungą, dalyvavo piešinių konkurse, sprendė žinių patikrinimo testą, dalyvavo Europos egzamine ir kt. Pamoką pratęsė istorijos mokytoja Simona Gedgaudienė, kuri priminė svarbiausias ES istorines datas bei faktus, nulėmusius Europos Sąjungos atsiradimą ir plėtrą. Komandos dalyvavo „proto mūšyje“. Pakartoję šalių ir sostinių pavadinimus angliškai, mokiniai atliko anglų kalbos užduotį. Gegrafijos mokytoja Jeruslava Janauskienė ir ekonomikos mokytoja Daiva Bartkuvienė paruošė įdomią užduotį „Kelionė po Europos valstybes“. Ją skaidrėse pristatė V16 grupės mokinės. Laura Jonušaitė(V15 gr.) perskaitė namų darbą, „Laišką eurui“, o Kp16 grupės mokinės Sandra Karečkaitė ir Sigita Simonavičiūtė pristatė pranešimą „Įdomūs  faktai apie eurą“, iliustruotą skaidrėmis. Mokiniai turėjo įdėmiai klausyti, stebėti ir pasižymėti informaciją apie paminėtas valstybes, kad vėliau namuose galėtų atlikti integruotą keturių dalykų užduotį.

Baigiant pamoką ir ją apibendrinant, mokiniai buvo paprašyti prie anglų kalba surašytų „laisvių“ pavadinimų piramidėje prisegti lapelį, kuri iš keturių laisvių (prekių judėjimo, paslaugų, žmonių ar pinigų) mums suteiktų narystės Europos Sąjungoje dėka, jiems yra svarbiausia. Paaiškėjo, kad mokiniams yra svarbiausia pinigų laisvė.

Džiugu, kad pamokoje mokiniai buvo ne stebėtojai ar klausytojai, bet aktyvūs dalyviai. Jie noriai atliko užduotis ir varžėsi tarpusavyje, mokytojos vertino jų pastangas ne tik kaupiamaisiais balais, bet ir prizais. Paskatinimas ir užduotys įvertinti draugų atsakymus padėjo pasiekti pamokos tikslą skatinti mokinių norą ir motyvaciją daugiau domėtis kitomis šalimis, kalbomis ir valiuta.