„Lietuvos regionų kaimo ir miesto bendruomenių darnaus vystymosi veiksmų planas“

Balandžio 13 d. Plungės technologijų ir verslo mokyklos Rietavo filiale vyko diskusija „Lietuvos regionų kaimo ir miesto bendruomenių darnaus vystymosi veiksmų planas“. Diskusijoje dalyvavo seimo nariai A. Stančikas, D. Kepenis, Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktorius A. Misiūnas, Rietavo savivaldybės meras A. Černeckis.

Seimo narys A. Stančikas, pradėdamas diskusiją, akcentavo kokybiško užimtumo Rietavo savivaldybėje būtinumą, o Vilniaus universiteto prof. D. Serafinas, pristatydamas savo pranešimą, pabrėžė žalios ekonomikos svarbą Rietavo savivaldybėje ir akcentavo dualinio mokymo aspektus bei glaudesnio bendradarbiavimo tarp aukštųjų, profesinių, pagrindinių mokyklų ir vietos bendruomenių. Vilniaus universiteto dr. V. Novosadas pristatė modelį, skirtą šalies regionų kompleksiniam darniam vystymuisi, o Lietuvos jaunimo centro projektų vadovė V. Smaliukienė akcentavo ekologinio, socialinio, ekonominio švietimo ir mokymo programos koncepcijos integraciją švietimo įstaigose bei vietos bendruomenėse. Taip pat savo mintimis ir pastebėjimais dalijosi Rietavo savivaldybės administracijos, švietimo, kultūros ir sporto, žemės ūkio skyrių, Rietavo savivaldybės bendruomenių, mokyklų, kitų įstaigų ir organizacijų atstovai.