Lietuvos 100-mečio Nacionalinė karjeros savaitė 2018

D. Bartkuvienė, ugdymo karjerai koordinatorė |

Lapkričio 19-23 d. visoje Lietuvoje buvo paskelbta Lietuvos 100 – mečio Nacionalinė karjeros savaitė. Jos tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis profesijomis, padėti jiems planuoti būsimą karjerą, pažinti save, priimti tinkamus sprendimus. Mūsų mokykla taip pat prisijungė prie projekto, todėl visa savaitę mokykloje vyko renginiai, skirti šiai iniciatyvai.

Lapkričio 19 d.  Plungės Jaunimo darbo centre  vyko Ekonomikos pamoka  „Savęs pažinimas – sėkminga karjera rytoj“ IIgA klasei, kurios metu vyriausioji specialistė Alma Riebždaitė supažindino mokinius su svarbiausiais profesijos pasirinkimo aspektais, paaiškino, kodėl yra svarbu prieš renkantis profesiją pirmiausia gerai pažinti save, suprasti, ką gali ir nori daryti bei kas yra reikalinga šiandieninėje, besikeičiančioje darbo rinkoje. Mokiniai atliko profesinio kryptingumo nustatymo testą, kuris parodė, kokios specialybės jiems tinkamiausios, pasidalijo mintimis apie karjeros planavimą ir būsimą savo profesinę ateitį.

Lapkričio 20 d. trečio kurso virėjo specialybės mokinės su mokytoja R. Galvanauskiene taip pat vyko į Plungės Jaunimo darbo centrą, kur  sužinojo apie laisvas darbo vietas ir joms keliamus reikalavimus mūsų rajone, gyvenimo aprašymo struktūrą, darbo pokalbio eigą, aktyvius darbo paieškos būdus.

Trečiadienį Kp18 grupės merginos su mokytoja D.Bartkuviene lankėsi Plungės SODROS skyriuje, kur poskyrio vedėja Alma Šaulienė supažindino su šios institucijos, kuri lydi mus visą gyvenimą, veikla, priminė, kodėl toks svarbus yra socialinis draudimas, ką reiškia solidarumo principas, kaip skaičiuojamas darbo stažas, nuo ko priklauso motinystės bei ligos draudimo išmokų dydžiai ir kt.

Šios savaitės metu mūsų mokykloje vyko integruota fizikos ir chemijos pamoka „Vidaus degimo varikliai, oro tarša ir karjeros ugdymas“ Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos 9 a, b, c klasių mokiniams. Pamokas vedė fizikos mokytoja M. Mikaitė, chemijos  mokytoja I. Niedvarienė ir profesijos mokytojas P. Galvanauskas. Mokiniai taip pat buvo supažindinti su profesijomis, kurias galėtų ateityje įgyti mūsų mokykloje.

Kasdien skirtingų grupių mokiniai stebėjo projekto „būsiu_“ vaizdo konferencijas iš Klaipėdos, Kauno  ir Vilniaus, kurių metu išgirdo žinomų žmonių pasisakymus apie sėkmingą jų karjerą,  apie atsirandančias naujas profesijas, apie tai, kaip naujosios technologijos keičia darbo aplinką, kokių kompetencijų reikės ateities dirbančiajam.

 Nacionalinė  karjeros savaitės  renginių metu išgirstą informaciją bei įgytą patirtį ir žinias, mokiniai galės pritaikyti rinkdamiesi profesiją ar norėdami įsidarbinti.