Konferencija ūkininkams ,,Nederlingų žemių naudojimo pespektyvos Žemaitijoje”

Kovo 16 d. mokykloje vyko Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacijos (NŪŽNA) konferencija į kurią rinkosi Žemaitijos ūkininkai. Atvyko apie  du šimtai žemdirbių iš įvairių šio regiono rajonų. Svečiavosi Lietuvos respublikos žemės ūkio mininstras B. Markauskas, seimo nariai A. Stančikas ir R.Žemaitaitis. Konferencijoje savo mintimis ir pastebėjimais su ūkininkais dalijosi ir Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos pirmininkė Danutė Karalevičienė, Šilalės agronomų sąjungos pirmininkas Algimantas Olendra, Lietuvos žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis. Renginio  pradžioje gausią aktų salės auditoriją pasveikino mūsų mokyklos direktorius A.Misiūnas linkėdamas konstruktyvių ir išmintingų sprendimų susirinkimo dalyviams.