Konsultuojame stojančiuosius:


Telef.: 8-671-08158, 8-602-80432, adresu - Mendeno g. 7, Plungė
Telef.: 8-671-10784, 8-448-684-71, adresu - L. Ivinskio g. 5, Rietavas

Jaunųjų menininkų sąjūdis “Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas”

V. Raibužis, technologijų mokytojas |

Plungės kultūros centras  jau septynioliktus  metus kvietė vaikus ir jaunimą dalyvauti jaunųjų menininkų sąjūdyje  „Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“. Vienintelio tokio pobūdžio Lietuvoje projekto pagrindinis tikslas yra puoselėti tautodailės tradicijas vaikų ir jaunimo tarpe, atskleisti talentingiausius, pagerbti unikalaus žemaičių skulptoriaus Stanislovo Riaubos atminimą. Šiais metais projekte dalyvavo 76 jaunieji menininkai, parodoje – konkurse buvo eksponuojama 340 skulptūros, tapybos, grafikos ir taikomosios dailės kūrinių. Projektui talkino 23 dailės ir technologijų mokytojai.

Premijos laureatai buvo paskelbti ir apdovanoti birželio 2 d. 14 val. Plungės kultūros centro parodų salėje. Šventėje dalyvavo gausus būrys jaunųjų menininkų, jų mokytojų, o menininkų darbus vertino kompetentinga komisija: Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas, dailininkas Jonas Rudzinskas, daktarė, menotyrininkė Jolanta Zabulytė, dailininkas, muzikų sąjungos narys Arvydas Nekrošius, skulptorius, tautodailininkas Vilmantas Ladyga. Muzikinius kūrinius konkurso dalyviams ir žiūrovams dovanojo Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokiniai.

Konkurse  dalyvavo  ir Plungės TVM  mokiniai Deividas Paulauskas  1g16 ir   Evaldas Klenauskis  Am16, pirmą kartą  vaikinai išbandė jėgas šiame konkurse, už medžio drožybos darbus jie  buvo paskatinti kelionių agentūros ,,Ladonas ‘’piniginiais prizais. Vaikinai tik nuo rugsėjo mėnesio  lanko ,, Meninio medžio apdirbimo būrelį”. Pasiruošti konkursui  padėjo mokytojas Viktoras Raibužis.