Gimnazistai lankėsi Darbo biržoje

Ugdymo karjerai koordinatorė Daiva Bartkuvienė |

Kovo 6 ir 12 dienomis ir  mūsų mokyklos II gimnazijos klasių mokiniai kartu su klasės auklėtojomis J. Janauskiene,  L. Mockuviene ir ugdymo karjerai koordinatore D. Bartkuviene lankėsi  Darbo biržos  Jaunimo darbo centre. Apžiūrėjome patalpas, susipažinome su ten dirbančiu personalu ir  sugužėjome į salę, kur  klausėmės šios įstaigos darbuotojos Almos Riebždaitės paskaitos apie gyvenimo tikslo siekimą.  Darbuotoja taip pat pristatė, kokios profesijos šiuo metu yra paklausios darbo rinkoje. Mokiniai atliko  profesinių interesų nustatymo testą, kuris padėjo kiekvienam susivokti, kokia veikla užsiimti jam gali būti įdomu, malonu, kokią profesiją reikėtų rinktis.