MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos tarybos tikslas – atstovauti Plungės technologijų ir verslo mokyklos bendruomenės interesams, sprendžiant mokyklos strateginius, ugdymo ir kitus mokyklai aktualius klausimus, bendradarbiaujant su administracija ir kitomis savivaldos institucijomis.

Socialinių partnerių atstovai:

Audrius Šapalas
AB Šiaulių bankas, Plungės klientų aptarnavimo skyrius Direktorius

Julius Meškauskas
Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapija Dekanas Klebonas

phone-icn   8 687 89996
mail-icn    plungesparapija@gmail.com

Gintaras Domarkas
Plungės rajono savivaldybės administracijos Plungės miesto seniūnas

phone-icn   8 448 73130
mail-icn    gintaras@plunge.lt

Mokyklos mokytojų atstovai:

Vilma Gedgaudienė
Mokytoja, lietuvių kalbos

phone-icn   8 670 07133

mail-icn    vilmaged5@gmail.com

Veronika Tilindienė
Mokytoja, fizikos ir informacinių technologijų

phone-icn   8 698 39233

mail-icn    veronikatilindiene@gmail.com

Mokyklos profesijos mokytojų atstovai:

Arūnas Bitaris
Profesijos mokytojas, teisės pagrindų

phone-icn   8 620 76742
mail-icn    a.bitaris@plungestvm.lt

Alina Šatkauskienė
Profesijos  mokytoja

phone-icn   8 612 76877

Mokyklos mokinių atstovai:

Monika Bagdonaitė
Ap-15 grupė

mail-icn  mmoonnika1@gmail.com

Saulius Norkus
Sv-14 grupė

phone-icn   8 625 31196
mail-icn    sauliusnorkus1@gmail.com

Mokyklos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų ) atstovai:

Dainius Padgurskis
Plungės autocentras

phone-icn    8 682 59276

Virginija Ilginienė
Dirba „Kooperatinė prekyba“

phone-icn    8 618 10314
mail-icn  virginijailginiene@gmail.com

MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Plungės technologijų ir verslo mokyklos savivaldos institucija, mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Mokyklos mokytojų tarybą sudaro mokyklos administracija, visi tuo metu mokykloje dirbantys mokytojai ir profesijos mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.