Suvirintojo modulinės programos Suv 16v grupės I kurso  mokymo planas 2016-2017 m.m.

Modulio numeris Modulio pavadinimas Mokymo laikas
3.1.1. Įvadinis modulis ( 2 kred.) 09.01-09.22
3.1.2. Pasirengimo lydomojo suvirinimo darbams modulis

(2 kred.)

09.01-10.10
3.1.3. Rankinio lankinio plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimo lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais modulis                 (9 kred.) 09.26-12.23
3.1.4. Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu  apsauginių dujų aplinkoje

(9 kred.)

09.06-12.23
3.1.5. Plieno jungčių kampinių siūlių lankinio suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje modulis ( 7 kred.) 01.09-03.17
3.1.6. Rankinio lankinio plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimo lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais modulis ( 8 kred.) 01.09-03.24
3.1.7. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje modulis (8 kred.) 03.20-06.23
3.1.8. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių lankinio suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje modulis (7 kred.) 03.27-06.28
2.1 Civilinės saugos modulis (2 kred.) 11.01-01.30
2.2 Kūno kultūros modulis (3 kred.) 09.01-06.23

Inžinerinių paslaugų skyriaus vedėjas A.Bitaris

SUVIRINTOJO  MODULINĖ PROFESINIO  MOKYMO PROGRAMA

MOKYMO PLANAS  2016-2018 m.m.
Kodas ir suteikiama kvalifikacija –  M44071501 Suvirintojas
Bazinis išsilavinimas – VIDURINIS
Programos trukmė – 2 metai


Modulių pavadinimas Valandų paskirstymas
Kreditų skaičius moduliui Valandų skaičius Teorijai Prakti-   niam mokymui Konsulta-   cijoms Savarankiš-kam mokymuisi Vertinimui I kursas II kursas
I pusm. II pusm. Iš viso I pusm. II pusm. Iš viso
18 21 18 21
1. PROFESINIO  MOKYMO MODULIAI 110 2970 686 1554 110 500 120 828 855 1683 855 432 1287
1.1. Privalomi moduliai 87 2345 572 1194 98 385 100 783 810 1593 675 270 756
1.1.1.Įvadinis modulis 2 54 26 10 2 10 6 54 54
1.1.2.Pasirengimo lydomojo suvirinimo darbams 2 54 22 14 2 10 6 54 54
1.1.3.Rankinio lankinio plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimo lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais 9 243 76 106 8 45 8 243 243
1.1.4.Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (aplinkoje modulio pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 9 243 50 132 8 45 8 243 243
1.1.5.Plieno jungčių kampinių siūlių lankinio suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje 7 189 50 88 8 35 8 189 189
1.1.6.Rankinio lankinio plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimo lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais 8 216 68 92 8 40 8 216 216
1.1.7.Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje 8 216 48 112 8 40 8 216 216
1.1.8.Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių lankinio suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje 7 189 40 98 8 35 8 189 189
1.1.9.Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių dujinio suvirinimo 7 189 60 78 8 35 8 189 189
1.1.10.Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 8 216 60 100 8 40 8 216 216
1.1.11.Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 5 135 36 58 8 25 8 135 135
1.1.12.Metalų pjaustymo deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais 3 81 22 36 4 15 4 81 81
1.1.13.Pasirengimo vamzdžių suvirinimo darbams 2 54 14 22 4 10 4 54 54
1.1.14.Baigiamasis, įvado į gamybą, modulis 10 270 248 14 8 270 270
1.2. Pasirenkamieji moduliai * 17 459 94 256 12 85 12 0 0 0 324 135 459
1.2.1.Rankinis lankinis plieninių vamzdžių sandūrinių siūlių suvirinimas  lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais 6 162 32 92 4 30 4 162 162
1.2.2.Plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu)  apsauginių dujų aplinkoje 6 162 32 92 4 30 4 162 162
1.2.3.Plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje 6 162 32 92 4 30 4 162 162
1.2.4.Plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių dujinis suvirinimas 6 162 32 92 4 30 4 162 162
1.2.5.Aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 5 135 30 72 4 25 4 135 135
1.2.6.Aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje 5 135 30 72 4 25 4 135 135
1.2.7.Aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje 5 135 30 72 4 25 4 135 135
1.2.8.Aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo  elektrodu inertinių dujų aplinkoje 5 135 30 72 4 25 4 135 135
1.2.9.Vario ir jo lydinių suvirinimas lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje 5 135 30 72 4 25 4 135 135
2. Bendrieji moduliai 6 162 20 104 30 8 45 72 117 45 0 45
2.1.Civilinė sauga 1 27 20 5 2 27 27
2.2.Kūno kultūra 5 135 104 25 6 45 45 90 45 45

* Mokiniams siekiantiems įgyti kirpėjo kvalifikaciją, būtina įgyti visas privalomųjų modulių ir trijų pasirenkamųjų
modulių kompetencijas, atitinkančias 17 kreditų.